Membrii

Membrii Clubului Rotary Dej
# Prenume, Nume email
1 Daniel, Albu membru
2 Ioana, Badiu membru onorific
3 Sabin Iosif, Badiu past president
4 Mircea, Botezan membru
5 Marius, Butuza membru
6 Sorin, Capîlna membru
7 Robert Ovidiu, Chiorean membru
8 Claudiu, Ciceu-Cuc membru
9 Vasile, Cîmpan membru
10 Adrian, Corniciu Racolta Solea past president
11 Armand, Dimitriu membru
12 Livia Gabriela, Dulamita membru onorific
13 Corvin, Filimon past president
14 Radu Pavel, Gavrila membru
15 Geanina, Gavris membru
16 Tiberiu, Horvat membru
17 Cornel, Itu membru
18 Sorin, Lapusan membru
19 Remus, Lazar membru
20 Ioan, Marginean past president
21 Alexandru, Muresan past president
22 Gabriel, Muresan membru
23 Sergiu Nicolae, Neamt membru
24 Onisor, Nicorec membru
25 Virgil Viorel, Osan past president
26 Adrian Laurentiu, Osan membru
27 George Teodor, Pop membru
28 Vasile, Pop membru
29 Dan, Ritea membru
30 Calin Vasile, Rusu past president
31 Adrian Vasile, Suciu membru